referencer

boe+aurig

Konference og event

referencer

Årlig Landskonference for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker 2018

Tilbagevendende samarbejde som medarrangør på den årlige landskonference. Deltagerregistrering og administration af alle deltagere. Salg af stande og indretning af standområdet. Planlægning, projektledelse og afvikling.

 

 

Lægedage 2016

Tilknyttet som ekstern konsulent igennem 4 mdr. med ansvar for koordinering, underholdning, registrering og afvikling mv. i Bella Center med 3300 deltagere.

 

International Positive Deviance conference week, PDCPH16.com

- past, present and future:

Projektledelse, planlægning og afvikling af 4 dages konference på forskellige venues i København. Deltagerregistrering og administration af alle deltagere.

 

 

Ledelse og styring af fremtidens velfærd - Komdir.dk mf.

Afvikling af konference med 120 deltagere

 

 

SCKK og Statens Center for Kompetenceudvikling (Kompetencesekretariatet):

Koordinering og afvikling af alle centrets arrangementer, 40-50 arrangementer årligt. Bl.a. Kompetence & Kvalitet, Kompetencekavalkaden og Akademi U samt Kompetenceudvikling.dk.

 

 

Personalepolitisk Messe:

Deltagerregistrering og administration af alle 5500 deltagere. Planlægning og projektledelse.

 

Integrationspriserne:

Planlægning og afvikling af prisoverrækkelser med op til 1100 deltagere

Sekretariatsbetjening, tovholder på de omfattende kampagner til at inspirere og oplyse potentielle ansøgere om de priser, der kunne søges. Navigent har givet forslag til koncepter, forhandlet med underleverandører, styret budgettet og forestået al logistik og afvikling i forbindelse med arrangementerne.

 

 

Integrationsseminarer:

Logistik, planlægning, afvikling på lokationer i hele Danmark for 100-200 deltagere.

Seminarerne var en opfølgning på ministeriets Integrationsprisuddelinger.

På seminaret fortalte vinderne af og nominerede til årets integrationspriser om

deres erfaringer med integration i praksis og man gik i dybden på projekterne.

 

 

23rd International Symposium on Diabetes and Nutrition:

Projektledelse, deltagerregistrering, økonomistyring, salg og koordinering af faglig udstilling.

 

 

The Fourth Nordic Conference of NoSB

(Nordiska sjuksköterskors samarbete om barn):

Projektledelse, styring af tilmeldinger, deltagerregistrering, økonomistyring, salg og koordinering af faglig udstilling.

 

 

Integrationsdøgnet

Repræsentanter fra arbejdslivet, skole- og uddannelsesområdet, forenings- og kulturlivet, medieverdenen og politikere, skulle bruge 24 timer på at sætte dagsordenen for et inkluderende samfund med ansvarligt medborgerskab, deltagelse, ligeværd, frihed til forskellighed og gensidigt ansvar for alle.

 

 

Årlig Landskonference for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker:

Fast samarbejde som koordinator på den årlige landskonference. Deltagerregistrering og administration af alle deltagere. Planlægning og projektledelse.

 

 

Programbestyrelsens årskonferencer:

Logistik, planlægning, afvikling på flere lokationer i Danmark med op til 300 deltagere igennem flere år.

 

 

Landsdækkende bustur "Dialogdage":

Busture med dialog for etniske kvinder fra udsatte boligområder i hele Danmark med integrationsminister Rikke Hvilshøj.

 

 

Årligt Landskursus for Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker:

Fast samarbejde som koordinator på det årlige landskursus. Deltagerregistrering og administration af alle deltagere. Planlægning og projektledelse.

 

 

Kriminalforsorgen – Ledelse i vækst- LIV:

Koordinerede forløb med undervisning, overnatning og afvikling i hele DK.

 

 

Hverdagsbilleder - livet som nydansker:

139 kvinder og piger med anden etnisk baggrund fotograferede deres hverdag. Billederne viser de mennesker, steder og ting, der prægede deres liv. Kvinderne blev udstyret med et engangskamera, og siden har en dommerkomité udvalgt de bedste billeder der endte i en fotoudstilling med stor fernisering i DGI Byen. Efterfølgende forestod Navigent koordineringen af at billederne blev udstillet i mange byer i Danmark.

Medvirken i artikel i magasinet Nordlys,

efterår 2014, Aller Media:

Kontakt os

 

Pia Boe (+45) 6141 5626

pia@boeplusaurig.dk

Malene Aurig (+45) 4055 7555

malene@boeplusaurig.dk

Adresse

 

boe+aurig

Republikken

Vesterbrogade 26

DK-1620 København V